Curriculum vitae

Jan Los Geboren 10 september 1943 te Rotterdam
 

Opleiding

2010
2007
2005
2003
2000
1993
1975
1975
1971
1967
1966
1964
1962
1960

Inschrijving in Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen
Lid Vereniging Fiscale Mediators
Forensisch mediator
NMI-gecertificeerd mediator
Mediationleergang via SRA Academie, inschrijving lid NMI
Inschrijving als AA met certificerende bevoegdheid
Inschrijving als Accountant administratieconsulent
Federatiebelastingadviseur
SPD I en II
Wiskunde voor de Economische Wetenschappen
IBM-systeemopleiding
MBA
Praktijkdiploma Boekhouden
Mulo-B

Cursussen op het vakgebied van Accountancy, Fiscaliteit en Mediation mede in het kader van de PE-verplichtingen
 
     
     
Werkervaring 2004 – heden
2004 – heden

1997 – 2004

1987 – 1997

1975 – 1986
1969 – 1975

1965 – 1969

1960 – 1965
Commissaris bij een aantal kleine/middelgrote ondernemingen  
Gevestigd als zelfstandig mediator onder de naam Los Mediation B.V. te Harfsen / Amersfoort
Zelfstandig gevestigd onder de naam Accountants+adviesgroep Los B.V. te Amersfoort
Partner bij Dijker-groep/Dijker van Dien/Coopers&Lybrand (Dijker van Dien), in die periode Lid Bestuurscollege en Voorzitter Beroepsgroep AA
Eigenaar Kantoor Eikelboom BV (AA-) Accountancy en (FB-)Fiscaliteit
Medewerker Fiscaal adviesbureau Kantoor Eikelboom, mede-auteur fiscale Kluwer-uitgaven
Medewerker Interne Accountantsdienst Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
Assistent Accountant Vereenigde Accountantskantoren
 
Nevenfuncties

2009 – heden
2007 -- heden 2007 -- heden

2005 -- heden

2000 – heden

2005 – 2007
2000 – 2006
2007 -- heden
1990 – 2004
1980 – 1993

1990 – 1993
1984 – 1990
1980 – 1984

1980 – 1985

Voorzitter Klachtencommissie NIvRA-NOvAA
Penningmeester KNBLO-NL
Lid AB Kamer van Koophan del Gooi- Eem- Flevoland Voorzitter financiλle commissie van deze Kamer
Secretaris-penningmeester NMI
Secretaris-penningmeester NMI
Lid DB Kamer van Koophandel Gooi-Eemland
Secretaris/penningmeester Stichting Accountant Mediators
Voorzitter SRA
Lid DB Kamer van Koophandel Gooi-Eemland
Secretaris/penningmeester Stichting Accountant Mediators
Voorzitter/adviseur redactieraad diverse Kluwer-uitgaven op accountants- en fiscaal terrein
Lid Raad van toezicht HEAO Arnhem
Vice-voorzitter SRA
Lid DB enkele lokale/kerkelijke besturen
Lid commissies Maeijer en Geelhoed, die zich bogen over de toekomst van het accountantsberoep
Lid Raad AA, adviesorgaan van de Regering
Voorzitter NovAA
Lid dagelijks bestuur Nederlandse Orde van Accountants Administratieconsulenten
Lid Examencommissie AA