Welke geschillen?

De rol van de mediator is een belangrijke.
Van belang is dat hij begrijpt wat de kern van het geschil is, wat partijen zeggen/inbrengen en daardoor ook de goede vragen kan stellen. Gezien de achtergrond van Jan Los, directeur richt Los Mediation B.V. zich op de oplossing van:
 
Conflicten met en tussen aandeelhouders, bestuursleden en werknemers;
Verschillende interpretaties over de inhoud van een contract;
Overnames;
Opvolging in het familiebedrijf;
Verschil van inzicht over toekomstige winst uit onderneming/toekomstig inkomen bij echtscheiding;
Verschil van inzicht over de waarde van een onderneming/een aandelenpakket;
Financierings(on-)mogelijkheden van de “overbedeelde” partner;
Leveringsproblemen en schadeclaims;
Arbeidsconflicten (ontslag, geen promotie, concurrentiebeding);
Verstoorde verhoudingen bij verschillende strategische inzichten;
Onenigheid over wijze beŽindiging vennootschap onder firma/maatschap;
Verschil van inzicht ontvlechting vennootschapsstructuur;
Boedelverdeling bij een echtscheiding waarvan veelal een onderneming deel uit maakt.