Procedure

Er zijn diverse manieren waarop u met Los Mediation B.V. in contact kunt treden.

Het kan zijn, dat u vanwege een conflict al in een gerechtelijke procedure bent verwikkeld. De rechter kan tijdens deze procedure een bemiddelaar benoemen: de mediator. Vaak wijst de rechter een specifieke mediator aan en is zijn keuze definitief. U, als partij, heeft dan geen invloed op de keuze van de mediator.

Ook is het mogelijk dat de keuze voor een mediator via uw raadsman verloopt.

Daarnaast kunt u, al dan niet samen met de partij(en) waarmee u in een conflict bent verwikkeld, contact opneemt met Los Mediation B.V. Doet u dit echter alleen, dan zal Los Mediation B.V. namens u de andere partij(en) benaderen en vragen deel te nemen in een mediationprocedure.

Wanneer u zelf de mediator kunt kiezen, is het gewenst om deze persoonlijk te ontmoeten. Uiteraard is dit mogelijk. U kunt hiertoe een afspraak maken voor een nadere kennismaking ten kantore van Los Mediation B.V.
Dit kennismakingsgesprek (van ongeveer een uur) is gratis.
U kunt dit gesprek samen met uw wederpartij voeren, of beiden apart. Het dient uitsluitend om te beoordelen of de klikfactor er is.
Met u en/of uw wederpartij wordt tijdens dit gesprek niet ingegaan op het conflict.