Zelftest

Download Download in pdf-formaat
Mediation: de juiste methode voor u?

Eerste vereiste is, dat u zelf kiest voor mediation: het conflict wordt door u samen opgelost, met de hulp van een neutrale bemiddelaar: de mediator.

Is mediation voor u de juiste manier om uw conflict op te lossen?
Alleen indien u bereid bent te onderhandelen en samen met de wederpartij het conflict wilt oplossen.

In sommige gevallen kan het echter raadzaam zijn, om te kiezen voor een andere oplossing van uw conflict. Neemt u deze beslissing echter niet te snel; de andere partij is misschien best bereid tot overleg, terwijl u eigenlijk van het tegenovergestelde overtuigd was.

Is mediation de juiste methode om mijn conflict op te lossen?

Ja, want:

Ik ben bereid om te onderhandelen
Ik heb er belang bij om het conflict op te lossen
Er zijn mogelijkheden voor een redelijke oplossing
Ik wil een snelle oplossing
Ik vind het prettig om de oplossing in eigen hand te houden
Ik wil een oplossing die niet juridisch van aard is
Er is een langdurige relatie met de andere partij
Ik heb in de toekomst vaker met de andere partij te maken
Ik wil graag een oplossing die ook voor de toekomst bruikbaar is
Ik verwacht zo een betere oplossing dan via een rechterlijke uitspraak / inschakelen vertrouwenspersoon / inschakelen advocaat
Er is sprake van communicatiestoringen
Ik vind het belangrijk dat de zaak vertrouwelijk behandeld wordt
Anders, namelijk…….

Nee, want:
Het is belangrijk dat een rechter zich over deze zaak uitspreekt, want het gaat bijvoorbeeld om uitleg van een nieuwe regelgeving of ik heb een uitspraak nodig die ook ten opzichte van derden geldt
Ik wil mijn eigen gelijk openbaar bewijzen
Een eerdere mediation poging is mislukt
Ik heb geen enkele onderhandelingsvrijheid want ……..
Ik wil de zaak niet snel oplossen en dit ook niet tijdens de mediation ter sprake brengen
Anders, namelijk….
Als u minimaal twee keer ja aangekruist heeft is mediation voor u zeker het overwegen waard!

Ik weet het niet zeker, want:
Ik weet niet wat mediation nu precies inhoudt en wat ik moet doen
Ik vraag me af hoeveel ruimte er is om te onderhandelen
Ik zie weinig mogelijkheden voor een oplossing
Ik weet niet of de andere partij wel wil meewerken
……

Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op (ook als u meer informatie wenst):
telefonisch: 033 - 455 06 77 of per e-mail: info@losmediation.nl


  Naar boven